DATA KEPEGAWAIAN
NAMA:YA. SUKARLIN
NIP:19680517 199403 1 010
JABATAN:KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
GOLONGAN:III b
KONTAK:085 649 011 742
NAMA:ANIK SUSWINDARI
NIP:19640908 199003 2 005
JABATAN:KEPALA SESKI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
GOLONGAN:III b
KONTAK:081 333 664 348
NAMA:DHIMAS NUGROHO.SIP
NIP:19861030 200701 1 001
JABATAN:SEKRETARIS KELURAHAN KEPANJENLOR
GOLONGAN:III b
KONTAK:085 745 805 507
NAMA:SYAMSUL HUDA
NIP:196806030 200901 1 002
JABATAN:PENGADMINISTRASI KEUANGAN
GOLONGAN:II b
KONTAK:
   
2